ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 03, 2011

നേരമില്ലനേരമില്ലൊന്നിനും നേരമില്ല
നേരായതൊന്നിനും നേരമില്ല

നേരിനെ എതിരിടാന്‍ നേരമുണ്ടെങ്കിലും

'വളവു' നിവര്‍ക്കുവാന്‍ നേരമില്ല