ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 31, 2012

തന്‍റെ 'കാഴ്ചയുടെ' പരിധി വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണെന്ന് ഒരുവന്‍ മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍ അവനില്‍ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നു ..........

തന്‍റെ ' വീക്ഷണ 'ത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ലോകം വളരെ വിശാലമാണെന്ന് ഒരുവന്‍ തിരിച്ചറിയുമ്പോള്‍

ദീര്‍ഘവീക്ഷണം അവന്‍റെയുള്ളില്‍ ജന്മമെടുക്കുന്നു .....
....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചവര്‍ക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്കും നന്ദി