ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 31, 2012

എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോള്‍
ഒരിക്കലും കൂടരുത് .........

എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോള്‍
ഒരിക്കലും കുറയരുത്........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചവര്‍ക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്കും നന്ദി